Leopard® 5 EC

Leopard® 5 EC
Leopard® 5 EC je sistemični selektivni herbicid.
Aktivna materija: 
kvizalofop-p-etil 50 g/l
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju-EC
Karenca: 
77 dana za soju i šećernu repu; obezbeđena vremenom primene za suncokret, krompir i uljanu repicu
Primena: 
soja, šećerna repa,suncokret, krompir i uljana repica
Dozvola za promet: 
Privremeno rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj 321-01-01268/2009-11 od 31.12.2009. godine i rešenje o izmeni privremenog rešenja broj 321-01-1349/2011-11 od 28.08.2012. godine.
Proizvodi: 
Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod, Israel
Primena: 

Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevima soje (tretiranjem samo pre cvetanja), suncokreta, krompira (izuzev semenskog), šećerne repe i uljane repice

 

1. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhari (Setaria spp.) i sirak divlji iz semena (Sorghum halepense) u količini: 

- 0,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 3 lista 

- 1 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 4-5 listova 

- 1,5 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi 6 listova 

 

2. Za suzbijanje višegodišnjih uslokisnih korova u količini: 

- 1,5-2,5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma (Sorghum halepense) tretiranjem kada je korov u fazi 3-6 listova 

- 2,5-3 l/ha za suzbijanje pirevine obične (Agropyrum repens) tretiranjem kada je korov visine 10-20 cm 

- 3-4 l/ha za suzbijanje zubače obične (Cynodon dactylon

 

tretiranjem kada je korov visine 30 cm 

Utrošak vode: 200-300 l/ha 

Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom 

 

Spektar delovanja: 

• pirevina obična (Agropyrum repens

• zubača obična (Cynodon dactylon

• proso korovsko (Echinochloa crus-galli

• muhari (Setaria spp.

• divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense)

 

NAPOMENE VEZANE ZA PRIMENU:

Deluje isključivo preko zelene mase. Fitotoksičan je za sva strna žita i kukuruz. Ne sme

se primenjivati, ako u vreme primene i 48 sati nakon primene se očekuju temperature

iznad 25°C. U takvim uslovima, visok je rizik od pojave fitotoksije (kovrdžanje lišća,

zaustavljanje porasta, odumiranje tačke porasta, odbacivanje cveta...).

 

Ovo je posebno naglašeno ako su biljke počele generativnu fazu svog razvoja, soja počela da cveta,

suncokret stariji od 8 listova-ulazi u fazu butonizacije. Kod šećerne repe i krompira ovaj

problem nije toliko izražen, ali nije preporučljivo da se koristi u semenskom krompiru.